VBW sportdag 2023

Donderdag 13 juli werd bij Siveo de VBW-sportdag gehouden. Het thema van de dag was ‘Kopje onder’ en maar liefst 75 kinderen waren aanwezig. De dag startte met zingen en een sketch. Daarna werd er aan de kinderen van groep 1, 2 en 3 het Bijbelverhaal verteld van Naaman die ziek was, maar genas door 7x onder water te gaan in de rivier de Jordaan. De oudere kinderen gingen met elkaar in gesprek over hetzelfde Bijbelverhaal.

Na het Bijbelverhaal en de groepsgesprekken werden er rondom de kantine spelletjes gedaan. Uiteraard waren dat spelletjes met water. Iedereen had een hoop schik en na afloop van de spelletjes kregen de kinderen in de kantine drinken, patat en een ijsje toe. 

Wij kijken terug op een hele geslaagde dag en hopen in de herfstvakantie (17, 19 en 20 oktober) weer VBW te kunnen organiseren. 

Kerkdienst Pasen

Op D.V. Tweede Paasdag 10 april 2023 is eeen Paasdienst in de Hervormde Kerk van Zagveld. Deze dienst zal vóór en dóór kinderen georganiseerd worden! Zie de afbeelding voor meer informatie.

Je bent van harte welkom! Neem gerust vriendjes, vrienden en andere belangstellenden mee naar deze dienst!

De volgende liederen zullen op het podium gezongen worden:

– Maria kwam bij het graf https://www.youtube.com/watch?v=LaVhLYhlOgY

– Jezus ik wil u bedanken https://www.youtube.com/watch?v=edZBerFZriI

– Vertel het aan de mensen https://www.youtube.com/watch?v=oT2GZ2xy_uI

– Ik wens jou https://www.youtube.com/watch?v=G9Ns5fC8CuM

Verslag spelmiddag 2023

Zaterdag 4 maart was het zover de VBW spelmiddag. Het verhaal ging over Samuel die van God een nieuwe koning moest gaan zalven. Het werd iemand anders dan dat wij mensen zouden kiezen, God koos de jongste zoon van Isaï, David, een schaapherder!

De week tekst sloot daarbij aan: ‘De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEERE kijkt naar het hart‘ 1 Samuel 17 : 7b.

Na het verhaal gingen wij opzoek naar de nieuwe koning, David. De jongsten zochten door middel van spellen op het schoolplein. De oudsten gingen in het dorp met een foto- en cijferspel op zoek naar David. Uiteindelijk zat hij in het schuurtje op de schapen te passen!

David deelde wat lekkers uit en daarna sloten we de middag af met mooie liederen en een dankgebed. Wat was het een fijne middag!

Op D.V. 2e paasdag maandag 10 april is er een kinderdienst in de Hervormde kerk van Zegveld. Deze dienst begint om 9:30 uur.

Hierbij van harte welkom!