VBW

Vakantie Bijbel Week

Ieder jaar kunnen alle kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool hun herfstvakantie vullen met de Vakantie Bijbel Week (VBW).  We gaan samen zingen, knutselen, spellen spelen en kijken naar een sketch.

Maar… het belangrijkste van deze week is dat de kinderen Bijbelverhalen horen over Jezus en mogen nadenken, praten en zingen! Zo hopen we dat de kinderen de Heere God en Zijn liefde voor ons (steeds een beetje meer) leren kennen. De Heere God kennen is van levensbelang!

Hoe ziet de week er praktisch gezien uit?

Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend wordt er in onze gemeente Vakantie Bijbel Week gehouden. Op vrijdagavond hebben we een afsluitende avond waarbij de kinderen met hun opa’s,oma’s, vaders, moeders, ooms, tantes, buren en kennissen mogen komen.

Op zondagochtend na de VBW is de VBW kerkdienst. De kerkdienst wordt gehouden in de Hervormde Kerk van Zegveld om 9.30 uur. Ook hierbij is een ieder van harte welkom!

Terugkom – Dag

De laatste zaterdag van de voorjaarsvakantie wordt de VBW- dag georganiseerd. Deze dag wordt het thema van de VBW opgefrist en wordt er een leuke middagactiviteit gehouden. Deze dag is tevens voor groep 1 t/m 8 van de basisschool.

Vakantie Bijbel Week – Sportdag

De eerst donderdag van de zomervakantie (regio midden) vind er een sportdag plaats bij S.V. Siveo. Het thema van de VBW zal centraal staan en worden en leuke sporten en spelletjes gespeeld.

VBW-team & Contact

De Vakantie Bijbel Week wordt georganiseerd door het VBW-team. Wanneer u een vraag of opmerking heeft, van welke aard ook, dan kunt u contact opnemen met een van de teamleden of een mailtje sturen naar vbwzegveld@gmail.com.

Naam

Functie-taak 

Vacature
Knutselgroep

Christa Brak
Sketchgroep, Social Media en PR

Marloes Brak
Spelgroep

Jeanine van Dam
Sketchgroep

Ben Kastelein
Technisch/praktisch

Karin Kastelein
Voorzitter

Corien de Kruijf
Financiën

Judith Verboom
Secretariaat en Muziekgroep

Dick Verburg
Evangelisatieouderling

Medewerkers

Naar de VBW komen ongeveer 80 kinderen! Een programma van 3 dagen voor alle kinderen vraagt een hoop inzet van vrijwilligers. Elk jaar zijn er ongeveer 50 medewerkers die de VBW mogelijk maken. Bijbelverhalen vertellen, knutselen, muziek maken, sketch spelen, geluid verzorgen, enz. enz. De stuurgroep is blij dat elk jaar weer voldoende vrijwilligers zich aanmelden.

Iedereen is welkom als medewerker om te ondersteunen bij het programma. Zit je in de 2e klas of hoger, vind je het leuk om met kinderen te werken en ben je in de herfstvakantie beschikbaar? Dan zijn wij op zoek naar jou! Geef je op, wij (en de kinderen) zijn er blij mee. Heb je kinderen die nog niet naar de basisschool gaan; geen probleem, want voor oppas wordt gezorgd.

Als medewerker ben je de hele ochtend aanwezig. Je helpt mee met knutselen en je zingt mee met de liederen. Ook heeft iedere medewerker vaak nog een specifieke taak, zoals de registratie verzorgen of limonade schenken.

Je kunt je opgeven door een mailtje sturen naar vbwzegveld@gmail.com. Vermeld in het mailtje de volgende gegevens:

  • naam
  • adres
  • telefoonnummer
  • emailadres
  • in de brugklas of ouder
  • welke dag (en) je wilt meehelpen
  • wel of niet oppassen.

Enkele weken voor de start van de VBW ontvang je een draaiboek met informatie.

Maatschappelijke stage

Alle leerlingen in Woerden zijn verplicht een maatschappelijke stage te lopen. De gemeente Woerden heeft er zelfs een heuse website aan besteed: maatschappelijkestagewoerden.nl. Leerlingen dienen zich een verplicht aantal uren in te zetten voor de maatschappij. Dus… meld je aan! De VBW heeft al een paar jaar een enthousiaste groep gehad. Stagiairs worden betrokken bij de voorbereidingen en zij helpen de hele week mee. Bij het opbouwen en opruimen maken we dankbaar gebruik van de inzet van de jongens en meiden.

De VBW biedt 8 stageplaatsen van circa 30 uur. Aanmelden doe je door een mailtje te sturen naar vbwzegveld@gmail.com. Wees er op tijd bij, want aan het begin van het schooljaar zijn de 8 begeleide plaatsen vaak al vol. Stageformulieren en andere formaliteiten gaan allemaal via Judith/Nicolien, als aanspreekpunt voor de maatschappelijke stage.

Steun de VBW

De Vakantie Bijbel Week wordt in z’n geheel georganiseerd door vrijwilligers. De mensen doen het Pro Deo, maar de knutselmaterialen, de lunch en de limonade zijn niet gratis. Vandaar dat wij blij zijn met elke spontane gift, hoe klein die ook is. Maak je gift over naar: NL18 RABO 0341 9096 96, t.n.v. Cvk Herv. Gem Zegveld, o.v.v. Gift VBW.