Tel maar mee!

We leren deze week dat we op God kunnen rekenen, dat kleine beetjes grote dingen kunnen doen, dat Hij vermenigvuldigen kan én dat wij    mogen delen van Zijn zegeningen. Zo staan er verschillende Bijbelverhalen centraal.

Daarnaast zullen we spellen spelen en knutselen met opdrachten die passend zijn bij de thema’s van de VBW-dagen. De vrijdag staat, hoe kan het ook anders met dit thema, in het teken van bingo!

De tekst die we de kinderen willen laten meegeven is:

‘Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid.’ Psalm 103:8

Door het aanleren van deze tekst willen we de kinderen leren dat ze in alle omstandigheden mogen weten dat God er altijd is. Zijn liefde, trouw, geduld en genade tellen in alle omstandigheden voor ons.

Het themalied heeft dezelfde naam als het thema: ‘Tel maar mee!’ en is te vinden op Youtube. Link: Themalied VBW 2023: Tel maar mee – YouTube