Verslag vrijdagavond 20 oktober

Wat was het gisteravond een leuke avond! Het thema van deze derde VBW-dag was: ‘Jij mag mee doen!’

Eerst zongen we liederen en keken we naar Bram en Britt. Zij deden hun best om koekjes te bakken, maar ze hadden niet goed naar het recept gekeken, dus dat ging helemaal mis. De koekjes waren mislukt.

Daarna hoorden we het verhaal over Gideon, vanuit Richteren 5-7. We mochten leren: het gaat niet om macht of geld. Maar wie op God vertrouwt die wordt een dappere held!

Ook werd er een oproep gedaan voor de schoenendoosactie en de onkosten van de VBW, waar goed gehoor aan werd gegeven, waarvoor heel hartelijk dank! Maar liefst 25 schoenendozen kunnen gevuld op transport!

Toen was het tijd voor BINGO! Er werd door jong en oud heel enthousiast meegedaan en veel (lekkere) prijzen gewonnen. We speelden verschillende variaties en rondes en tussendoor was er ook nog tijd voor pauze.

Na de bingo waren er nog veel meer prijzen! Zo gingen Jaliene (blauwe groep) en Eva (rode groep) met de snoeppotten naar huis. Elena (blauwe groep) en Bente (rode groep) kwamen hun prijs ophalen voor de kleurwedstrijd! Zij hadden de tekening prachtig ingekleurd.

De laatste prijs (het verrassingsnummer) ging naar Mats. Omdat we bij de uitgang allemaal nog een presentje kregen, ging niemand met lege handen naar huis.

Toen sloten we de avond af met het ‘Onze Vader’ en het vertrouwde lied… het zit erop!

Maar niet getreurd: